BRZO-inspecties op KLK Kolb locaties in Nederland

KLK Kolb valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het bevoegd gezag controleert BRZO bedrijven in Nederland of ze aan de strenge eisen voldoen.

Tankenpark, Chemieweg 24, industrieterrein Moerdijk, op 18 juli 2018.

Op 18 juli werd het tankenpark van KLK Kolb op industrieterrein Moerdijk geïnspecteerd. Het inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio, heeft een aangekondigde BRZO-inspectie uitgevoerd.

Het tankenpark aan de Chemieweg op het industrieterrein Moerdijk is uitsluitend een op- en overslagbedrijf van grondstoffen (vetalcoholen) en eindproducten (alkoxylaten). Op deze locatie vinden geen activiteiten plaats die externe veiligheidsrisico’s veroorzaken voor de omgeving zoals toxische risico’s, brand -en / of explosierisico’s.

KLK Kolb heeft het inspectierapport met daarin de bevindingen van het inspectieteam, ontvangen. Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie een aantal verbeterpunten geconstateerd, en 6 overtredingen.

Alle aanbevelingen bij de overtredingen zijn inmiddels opgelost en geïmplementeerd. Ook alle verbeterpunten zullen in overleg met de inspectie worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen.

Voor KLK Kolb is veiligheid met betrekking tot mens en milieu heel belangrijk. De samenwerking met het inspectieteam is voor ons cruciaal om een veilig bedrijf te zijn en te blijven, zinvol doordat we input krijgen van een externe partij om ons bedrijf te verbeteren en zeer prettig omdat er samen gewerkt wordt aan de beste oplossingen.

Contact: media@kolb.ch

Productielocatie, Westelijke Randweg 5, Industrieterrein Moerdijk, op 16 mei 2018.

Op 16 mei werd de productielocatie van KLK Kolb op het industrieterrein Moerdijk geïnspecteerd. Het inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio, heeft een aangekondigde BRZO-inspectie uitgevoerd.

KLK Kolb heeft het inspectierapport met daarin de bevindingen van het inspectieteam, ontvangen. Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie een aantal verbeterpunten geconstateerd, en 5 overtredingen.

Alle aanbevelingen bij de overtredingen zijn inmiddels opgelost en geïmplementeerd. Ook alle verbeterpunten zullen in overleg met de inspectie worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen.

Voor KLK Kolb is veiligheid met betrekking tot mens en milieu heel belangrijk. De samenwerking met het inspectieteam is voor ons cruciaal om een veilig bedrijf te zijn en te blijven, zinvol doordat we input krijgen van een externe partij om ons bedrijf te verbeteren en zeer prettig omdat er samen gewerkt wordt aan de beste oplossingen.

Contact: media@kolb.ch

Productielocatie, Langestraat 167, Delden, in 2018.

De productielocatie van KLK Kolb in Delden werd zowel in het voorjaar als in het najaar geïnspecteerd. Daarnaast was er in de zomer een specifieke inspectie m.b.t. onafhankelijke overvul-beveiligingen (PGS 29) op opslagtanks.

KKS heeft inmiddels de inspectierapporten van de voorjaarsinspectie en de specifieke PGS 29 inspectie, met daarin de bevindingen van het inspectieteam, ontvangen. Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie een aantal verbeterpunten geconstateerd, er zijn geen overtredingen vastgesteld.

Alle verbeterpunten zijn nader geanalyseerd en verbeterinitiatieven zijn inmiddels gestart en zullen z.s.m. geïmplementeerd worden.

Voor KLK Kolb is veiligheid met betrekking tot mens en milieu heel belangrijk. De samenwerking met het inspectieteam is voor ons cruciaal om een veilig bedrijf te zijn en te blijven, zinvol doordat we input krijgen van een externe partij om ons bedrijf te verbeteren en zeer prettig omdat er samengewerkt wordt aan de beste oplossingen.

Contact: media@kolb.ch